Církev československá husitská

  • je křesťanskou církví
  • její učení vychází z Bible a křesťanské tradice
  • hlásí se k tradici starokřesťanské, cyrilometodějské a reformační
  • historicky vznikla na podkladu modernistických snah 8. 1. 1920
  • je církví liturgickou
  • slouží sedmi svátostmi
  • je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na její správě se společně podílejí laici (starší - presbyteři) a duchovní (kazatelé, jáhni, kněží a biskupové - episkopové)
  • duchovními jsou muži i ženy (ženy od r. 1947)
  • zachovává svobodu svědomí
  • aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst